Καλώδιο 2×1+2x(2×0.5) twisted / Καλώδια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Καλώδιο 2×1+2x(2×0.5) twisted

Καλώδιο κατάλληλο για εφαρμογές περιμετρικής προστασίας σε εξωτερικούς χώρους. Θωρακισμένο 600-1000V (Level 4), συνεστραμμένο
Κουλούρα 200m