Πληκτρολόγια

LCD PROX1

Πληκτρολόγιο LCD με Ελληνικούς χαρακτήρες και ενσωματωμένο καρταναγνώστη

UTS4.3 Prox

Πληκτρολόγιο με οθόνη αφής 4.3”
Ενσωματωμένο Proximity Sensor

UTSC-A

Πληκτρολόγιο με οθόνη αφής 7”. Απεικόνιση έως 32 κατόψεων του χώρου

UTSC-V4

Πληκτρολόγιο με οθόνη αφής 7”. Απεικόνιση έως 32 κατόψεων του χώρου και έως 4 κάμερες ανάλυσης 720 τεχνολογίας AHD

UTSC-V8

Πληκτρολόγιο με οθόνη αφής 7”. Απεικόνιση έως 32 κατόψεων του χώρου και έως 8 κάμερες ανάλυσης 720 τεχνολογίας AHD

Digitex

Πληκτρολόγιο εξωτερικού χώρου