Επεκτάσεις Ζωνών

TP4-20 ESP

Μονάδα επέκτασης 4 ζωνών

SPEED 4

Μονάδα επέκτασης 4 ζωνών

SPEED 4 Plus

Μονάδα επέκτασης 4 αναλογικών ζωνών + 4 ζωνών τεχνολογίας RSC® + 1 προγραμματιζόμενη έξοδος

Speed 8 STD

Μονάδα επέκτασης 8 αναλογικών ζωνών + 1 προγραμματιζόμενη έξοδος

SPEED 8 A

Μονάδα επέκτασης 8 ζωνών + 2 προγραμματιζόμενοι έξοδοι

SPEED 8 Plus

Μονάδα επέκτασης 8 ζωνών τεχνολογίας RSC®

SPEED ALM 8

Μονάδα επέκτασης 8 ζωνών

SPEED ALM 8Plus

Μονάδα επέκτασης 8 ζωνών τεχνολογίας RSC®