Κεντρικοί Πίνακες

ΤΡ8-28

Πίνακας συναγερμού 8 ζωνών επεκτάσιμος έως 28.
8 Προγράμματα οπλισμού
Grade 2

TP8-28 GSM

Πίνακας συναγερμού 8 ζωνών επεκτάσιμος έως 28 με ενσωματωμένο GPRS
8 Προγράμματα οπλισμού
Grade 2

TP10-42

Πίνακας συναγερμού 10 ζωνών επεκτάσιμος έως 42.
8 Προγράμματα οπλισμού
Grade 2

TP8-88

Πίνακας συναγερμού 16 ζωνών επεκτάσιμος έως 88.
8 Προγράμματα οπλισμού
Grade 3

TP8-88Plus

Πίνακας συναγερμού 16 ζωνών επεκτάσιμος έως 88.
16 Προγράμματα οπλισμού
Grade 3

TP20-440

Πίνακας συναγερμού 20 ζωνών επεκτάσιμος έως 440.
32 Προγράμματα οπλισμού
Grade 3