Τεχνολογίας RDV

TWINTEK

Ανιχνευτής εσωτερικού χώρου, διπλής τεχνολογίας (Μικρόκυμα/ Υπέρυθρο)

Twintek MASK

Ανιχνευτής εσωτερικού χώρου, διπλής τεχνολογίας (Μικρόκυμα/ Υπέρυθρο)

Global Space

Ανιχνευτής Εξωτερικού χώρου πολλαπλών σημείων ανίχνευσης με λειτουργία RDV