Ασύρματα

LCD300WL

Ασύρματο πληκτρολόγιο

RX300

Ασύρματος Dual Band δέκτης

RTX200

Ασύρματος Dual Band πομπός και δέκτης

Κατηγορία:Δέκτες
IR300

Ασύρματος Dual Band υπέρυθρος ανιχνευτής εσωτερικού χώρου

TX310

Ασύρματος πομπός με 2 ενσωματωμένες μαγνητικές επαφές

TRIRED WL

Ασύρματος Dual Band υπέρυθρος ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τύπου κουρτίνας

DualBeam WL

Ασύρματες υπέρυθρες δέσμες εξωτερικού χώρου

Κατηγορία:Ανιχνευτές
SAEL2000WL

Ασύρματη Dual Band εξωτερική σειρήνα

TX240-3

Ασύρματος τηλεχειρισμός με 3 μπουτόν