Ανιχνευτές

TRIRED WL

Ασύρματος Dual Band υπέρυθρος ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τύπου κουρτίνας

DualBeam WL

Ασύρματες υπέρυθρες δέσμες εξωτερικού χώρου

Κατηγορία:Ανιχνευτές