Δέκτες

RTX200

Ασύρματος Dual Band πομπός και δέκτης