Περιμετρική Κάλυψη

Trired BUS

•Ενσύρματος υπέρυθρος ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τύπου κουρτίνας •3 ανεξάρτητα διπλά πυροηλεκτρικά στοιχεία •Επιλογή κοπής 2 […]

Κατηγορία:RSC , Τεχνολογίας RSC
Trired

Ασύρματος Dual Band υπέρυθρος ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τύπου κουρτίνας

WINBEAM/AL – DOORBEAM/AL

Υπέρυθρες ενεργές δέσμες

Mini Explorer

UNIVERSAL εξωτερικός μικροκυματικός ανιχνευτής •Συμβατός με όλους τους πίνακες της αγοράς •Πομπός και δέκτης •Συχνότητα […]

EXPLORER II BUS

•Εξωτερικός μικροκυματικός ανιχνευτής • Συμβατές με τους TP 8-64, TP 8-64BUS, TP 8-96 TP 16-256, […]

Κατηγορία:RSC , Τεχνολογίας RSC
EXPLORER II

Εξωτερικός μικροκυματικός ανιχνευτής

BeamTower

Εξωτερικές δέσμες υπερύθρων

Κατηγορία:RSC , Τεχνολογίας RSC
QuadBeam

Υπέρυθρες ενεργές δέσμες εξωτερικού χώρου

TRIRED WL

Ασύρματος Dual Band υπέρυθρος ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τύπου κουρτίνας