Μικροκυμματικές Δέσμες

Mini Explorer

UNIVERSAL εξωτερικός μικροκυματικός ανιχνευτής •Συμβατός με όλους τους πίνακες της αγοράς •Πομπός και δέκτης •Συχνότητα […]

EXPLORER II

Εξωτερικός μικροκυματικός ανιχνευτής