Εξωτερικές Σειρήνες RSC

SAEL 2010 PROBus LED

Εξωτερική σειρήνα με LED συμβατή μόνο με πίνακες Tecnoalarm. Με εξωτερικό κάλυμμα από αλουμίνιο. Εσωτερική […]