ΝΟΗΜΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

Υπεύθ. καταστ Κων/νος Καλλίθρακας
Περιοχή Αγία Παρασκευή, Αττικής
Διεύθυνση Αγ.Ιωάννου 24Γ, 15342
Τηλ 210 6847000
Κιν 6944 478847
email c.kallithrakas@noimon.gr